Login
Zet de nieuwe data vast in je agenda
Je kan je binnenkort weer inschrijven

Commissies

Vanuit de CKS worden de opleidingscommissie (OC) en de themacommissie (TC) aangestuurd. Dit jaar proberen we tevens een PR-commissie op te starten. Tijdens de kampen is de organisatie in handen van de kampstaf, die in haar taak ondersteund wordt door de kampouders.

Opleidingscommissie (OC)

Vanaf seizoen 1999/2000 is de opleiding van schippers en instructeurs in handen van deze commissie. Voor het seizoen 2011 zijn we nog op zoek naar leden die in diverse commissies als het OC, TC en PR willen zitten.

De Opleidingscommissie is verantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige schippers en admiraals voor de zomerzeilkampen en om de zeilkunsten van de huidige schippers te verbeteren. Hiertoe organiseert de Opleidingscommissie jaarlijks twee instructieweekenden, in het voorjaar en in het najaar, en een instructiedag voor de al meer gevorderde zeilers. Voor vragen aan de Opleidingscommissie kan je een mailtje sturen naar de waterleiding.

Themacommissie (TC)

De doelstelling van Ichthus Zeilkampen is: door zeilontmoeting God (beter) leren kennen. De taak van de themacommissie bestaat uit het verzorgen van de geestelijke bagage voor de zeilkampen en de andere activiteiten. Dit houdt in dat de themacommissie verantwoordelijk is voor de bijbelstudies en de stille tijd stukken.

De themacommissie probeert het thema toegankelijk te maken voor iedereen die op de zeilkampen komt: studenten, werkenden, en ook mensen die geen christen zijn. Dit betekent dat de basisbeginselen van het christelijk geloof aan de orde moeten komen. In de thema-uitwerking dient naar voren te komen dat het Evangelie van Jezus Christus geen vrijblijvende zaak is, maar dat Jezus ons voor een keuze stelt.

PR

We hebben mensen nodig die enthousiast zijn over Ichthus Zeilkampen en daar af en toe wat over willen schrijven/vertellen. Natuurlijk moeten we het vooral hebben van mond-tot-mond reclame, maar we doen ook veel aan massacommuniecatie. Vind jij het leuk om:

  • Aansprekende, enthousiasmerende teksten te schrijven?
  • Ludieke leuzen te verzinnen?
  • Te facebooken en te twitteren?
  • Verenigingen te bezoeken om reclame te maken?

Meld je dan via pr at ichthuszeilkampen.nl!