Login

Help mee

Word vrijwilliger

Zoals elke organisatie heeft ook Ichthus Zeilkampen mensen nodig om te kunnen draaien. Vrijwilligers zijn nodig in de algemene organisatie en in de organisatie van de verschillende activiteiten. Als je een steentje bij wil dragen, zijn daar een aantal manieren voor…

Op de zomerkampen

Op de zomerkampen kunnen we alle mogelijke hulp gebruiken. Het belangrijkste is natuurlijk de schippers. Het is een zeilkamp, dus er moet veilig gezeild kunnen worden. Heb jij het zeilen goed in de vingers? Geef je dan op als schipper. In overleg met de waterleiding kijken we of je mee kan als schipper.

Voor de kringen hebben we kringleiders nodig, dus als je ervaring hebt met het leiden van kleine gespreksgroepen, kan je je ook aanmelden als kringleider. Daarnaast wordt het kamp geleid door een kampstaf. Binnen de kampstaf zijn er verschillende functies, daar kan je hier alles over lezen.

In een commissie

Ichthus Zeilkampen telt maar liefst twee commissies, namelijk de opleidingscommissie en de themacommissie. De opleidingscommissie zorgt voor goed ingevulde instructieweekenden en de themacommissie zorgt voor geestelijk voedsel tijdens de activiteiten. Meer weten? Kijk dan hier.

In de CKS

Ofwel de centrale kampstaf, a.k.a. het ‘bestuur’. Lijkt het je leuk om je een jaartje (of langer) te bemoeien met de algehele koers die Ichthus Zeilkampen vaart, zonder dat het je al te veel tijd kost? Laat het ons weten, want we zoeken nog mensen voor de CKS. Voor meer uitleg en alles over alle functies kijk je hier.

Vanuit je luie stoel

Ben je gewoon enthousiast over Ichthus Zeilkampen? Dan mag je dat gerust delen met anderen. Vertel anderen over ons. Dat, maar we zijn ook altijd op zoek naar enthousiaste verhalen, foto’s en filmpjes van de zeilkampen. Die mag je opsturen naar pr at ichthuszeilkampen.nl!

Lijkt het je leuk om binnen je eigen vereniging een praatje te houden over Ichthus Zeilkampen? Graag! Neem contact met ons op en wij voorzien je van powerpoints, informatie en dergelijke.

Centrale Kampstaf

De Centrale Kampstaf, ofwel de CKS, is het dagelijks bestuur van Ichthus Zeilkampen

Ieder lid van de CKS heeft een specifieke taak, maar zij staan door samenwerking sterk. Als het nodig is, helpen de leden elkaar dus met taken. Daarnaast moeten er een aantal taken uitgevoerd worden die niet onder een specifieke functie vallen. Deze taken worden in overleg verdeeld. Daarnaast houdt elke CKS’er zich bezig met het continueren en ontwikkelen van het beleid. Hieronder volgt een omschrijving van de verschillende functies.

Voor het seizoen 2018/2019 hebben de volgende personen zitting genomen in de CKS:

Anneke Verhoeff (Voorzitter/Stafferswerver)

Michiel van der Werff (Secretaris)

Arnold Keurhorst (Penningmeester)

Sabina de Vries (Themacoördinator)

Carina den Otter (Waterleiding)

Bernadet Kruidhof (PR)

Voorzitter

De voorzitter houdt overzicht over alle CKS-activiteiten. Hij toetst, net als de andere CKS’ers, de plannen en activiteiten aan de doelstelling. Daarnaast houdt hij zich bezig met het functioneren van de CKS op de volgende punten: samenwerking, inzet en motivatie van de leden, voortgang, afspraken en deadlines. De belangrijkste rol van de voorzitter is het ondersteunen van de mede-CKS’ers en inspringen waar het nodig is. Een aantal praktische taken kunnen zijn: het leiden van de vergaderingen en externe contacten.

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de notulen en de afhandeling van administratieve zaken.

Penningmeester

De penningmeester stelt de begroting op en bewaakt deze en houdt de financiële zaken van Ichthus Zeilkampen bij. Aan het eind van het jaar volgt, naast de jaarafrekening ook een winst- en verliesrekening en een balans over de financiële situatie van de stichting. In dit kader doet hij de betalingen en ontvangt het deelnemersgeld. Daarnaast zal per kwartaal een overzicht gemaakt moeten worden van de financiële situatie op dat moment. Ook houdt hij zich als inschrijver bezig met de inschrijvingen per activiteit en draagt de zorg dat al het deelnemers geld binnen komt, inclusief de annuleringskosten. Verder is hij verantwoordelijk voor elke activiteit die georganiseerd wordt voor de juiste penningmeesterinformatie.

Themacoördinator

De themacoördinator zorgt voor de ‘geestelijke’ inhoud van de zeilkampen. Hij of zij houdt zich bezig met het bedenken van een thema en het schrijven van bijbelstudies en stille-tijd-stukjes, passend in dit thema. Hij (of zij) doet dit samen met de themacommissie. Ook het aanstellen van praatpalen valt onder de taken van een themacoördinator.

Waterleiding

De waterleiding houdt zich bezig met de organisatie van het zeilen. Dit houdt in dat hij verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van veilig varende schippers en admiraals op de kampen. De waterleiding is eerste verantwoordelijke voor het materiaal van Ichthus Zeilkampen. Tevens is de waterleiding voorzitter van de OC (Opeleidingscommissie). Deze commissie is verantwoordelijk voor het beleid rondom het opleiden van toekomstige schippers. Hiertoe organiseert zij onder andere instructieweekenden en instructiedagen.

PR

De PR houdt zich bezig met het bekendmaken van de kampen, door onder andere het ontwerpen en verspreiden van materiaal (folders, kopij, website). Daarnaast onderhoudt hij/zij de contacten met de verenigingen om op die wijze de kampen te promoten. Ook de digitale promotie (website en mailings) valt onder het takenpakket van de PR.

Stafferswerver

De stafferswerver (vacant) is verantwoordelijk voor het werven, coachen en enthousiasmeren van de staffers. Hieronder valt het inventariseren van potentiële staffers en het benaderen van deze mensen. Daarnaast is de stafferswerver verantwoordelijk voor de organisatie en de inhoud van de stafdag. Na de kampen volgt de evaluatie (inventarisatie potentiële staffers voor volgend jaar en de verwerking van de enquêtes). Daarnaast is de stafferswerver verantwoordelijk voor de kwaliteit van de staffershandleidingen en de verspreiding ervan.

Commissies

Vanuit de CKS worden de opleidingscommissie (OC) en de themacommissie (TC) aangestuurd. Dit jaar proberen we tevens een PR-commissie op te starten. Tijdens de kampen is de organisatie in handen van de kampstaf, die in haar taak ondersteund wordt door de kampouders.

Opleidingscommissie (OC)

Vanaf seizoen 1999/2000 is de opleiding van schippers en instructeurs in handen van deze commissie. Voor het seizoen 2011 zijn we nog op zoek naar leden die in diverse commissies als het OC, TC en PR willen zitten.

De Opleidingscommissie is verantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige schippers en admiraals voor de zomerzeilkampen en om de zeilkunsten van de huidige schippers te verbeteren. Hiertoe organiseert de Opleidingscommissie jaarlijks twee instructieweekenden, in het voorjaar en in het najaar, en een instructiedag voor de al meer gevorderde zeilers. Voor vragen aan de Opleidingscommissie kan je een mailtje sturen naar de waterleiding.

Themacommissie (TC)

De doelstelling van Ichthus Zeilkampen is: door zeilontmoeting God (beter) leren kennen. De taak van de themacommissie bestaat uit het verzorgen van de geestelijke bagage voor de zeilkampen en de andere activiteiten. Dit houdt in dat de themacommissie verantwoordelijk is voor de bijbelstudies en de stille tijd stukken.

De themacommissie probeert het thema toegankelijk te maken voor iedereen die op de zeilkampen komt: studenten, werkenden, en ook mensen die geen christen zijn. Dit betekent dat de basisbeginselen van het christelijk geloof aan de orde moeten komen. In de thema-uitwerking dient naar voren te komen dat het Evangelie van Jezus Christus geen vrijblijvende zaak is, maar dat Jezus ons voor een keuze stelt.

PR

We hebben mensen nodig die enthousiast zijn over Ichthus Zeilkampen en daar af en toe wat over willen schrijven/vertellen. Natuurlijk moeten we het vooral hebben van mond-tot-mond reclame, maar we doen ook veel aan massacommuniecatie. Vind jij het leuk om:

Aansprekende, enthousiasmerende teksten te schrijven?

Ludieke leuzen te verzinnen?

Te facebooken en te twitteren?

Verenigingen te bezoeken om reclame te maken?

Meld je dan via pr at ichthuszeilkampen.nl!