Algemene voorwaarden Stichting Ichthus Zeilkampen

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de activiteiten van Ichthus Zeilkampen geschiedt geheel op eigen risico; het is niet mogelijk om Ichthus Zeilkampen, of het bestuur, aansprakelijk te stellen voor (gevolg) schade.
 2. Bij het opzettelijk veroorzaken van schade kunnen de kosten van deze schade door het bestuur van Ichthus Zeilkampen verhaald worden op de deelnemer.

Aanmelden

 1. Aanmelden voor activiteiten kan via de website www.ichthuszeilkampen.nl
 2. Het bestuur kan besluiten de inschrijvingen (eerder) te sluiten indien het maximum aantal deelnemers dat mee kan bereikt is. Het maximum aantal deelnemers hangt mede af van het (verwachte) aantal beschikbare schippers, en is daardoor niet altijd op voorhand te bepalen. Daarbij kan het bestuur besluiten om (helaas) deelnemers te weigeren wanneer blijkt dat er toch niet voldoende schippers blijken te zijn. Hiervoor wordt naar de volgorde van inschrijving gekeken. Deelnemers worden hiervan uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit van op de hoogte gebracht.
 3. Indien inschrijven niet meer mogelijk is, kan je je aanmelden voor de wachtlijst. Via de mail wordt je op de hoogte gesteld indien er weer plek vrijgekomen is.

Annulering van activiteiten

 1. Het bestuur van Ichthus Zeilkampen behoudt het recht om in voorkomende gevallen een activiteit te annuleren. Deelnemers worden hiervan uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit van op de hoogte gebracht. De betaalde deelnemersgelden worden volledig binnen 4 weken teruggestort.

Annuleringskosten

 1. Na aanmelding voor een activiteit gaan we ervanuit dat je ook komt, ook al heb je nog niet betaald. Indien je toch niet kan, zijn we helaas genoodzaakt om annuleringskosten in rekening te brengen. Hierbij gelden de volgende annuleringstarieven:
  • Meer dan 6 weken voor aanvang van de activiteit: 0% van de kampprijs
  • 6 tot 4 weken voor aanvang van de activiteit: 50% van de kampprijs
  • 4 tot 2 weken voor aanvang van de activiteit: 75% van de kampprijs
  • Minder dan 2 weken voor aanvang van de activiteit: 100% van de kampprijs

NB: Ook wanneer je na je aanmelding nog niet betaald hebt, en toch moet annuleren worden de annuleringskosten in rekening gebracht.

De annuleringskosten worden niet in rekening gebracht wanneer:

 • Er een wachtlijst is voor de activiteit,
 • Je zelf voor een vervangende deelnemer zorgt (noem daarbij de naam van de vervangende deelnemer bij je annulering),
 • De activiteit door de CKS wordt geannuleerd.
 1. Bij annulering vanwege bijzondere redenen wordt door de CKS een individuele afweging gemaakt inzake de annuleringskosten.

Annuleren kan door een mail te sturen naar geld@ichthuszeilkampen.nl, al dan niet met vermelding van de reden van annulering.

Privacyverklaring Ichthus Zeilkampen

In het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG – algemene verordening gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 is ingegaan, heeft de Centrale Kampstaf van Ichthus Zeilkampen jouw expliciete toestemming nodig om een aantal van je persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en op te slaan. In deze privacyverklaring is vastgelegd hoe Ichthus Zeilkampen met de verzamelde data omgaat.

Afkortingen en definities

 • CKS: Centrale kampstaf, het bestuur van de stichting
 • KS: Kampstaf, de organisatoren van de activiteit
 • Deelnemer(s): Ieder(een) die zich heeft aangemeld voor de betreffende activiteit

Grondslagen voor gegevensverwerking

In de AVG staan de volgende 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

 1. U heeft toestemming van de persoon om wie het gaat
 2. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren
 3. Het is verplicht om gegevens te verwerken omdat u dit wettelijk verplicht bent
 4. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om vitale belangen te beschermen
 5. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.
 6. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om uw gerechtvaardigde belang te behartigen.

Vastleggen / inzien / wijzigen van gegevens

Alle informatie wordt via de website digitaal opgevraagd bij de deelnemer, en op de website opgeslagen. Het is voor een deelnemer ten allen tijden mogelijk om deze data in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

N.B. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de data.

Dataverwerking door Ichthus Zeilkampen

Hieronder staat een overzicht van de informatie die de CKS verwerkt op basis van welke grondslag, met welk doel deze informatie wordt verwerkt, en door wie deze informatie gebruikt kan worden.

1. Toestemming

WatDoelGebruikt door
Naam + Adres Toesturen van post, o.a. ter promotie van activiteiten (max 3x per jaar) CKS
E-mailadres Promotie van activiteiten CKS

2. Overeenkomst uitvoeren

WatDoelGebruikt door
Naam Identificatie van deelnemer CKS + KS + deelnemers
E-mailadres Om je als deelnemer van informatie te voorzien omtrent de activiteit CKS + KS + deelnemers
Telefoonnummer Om je als deelnemer toe te voegen aan de activiteits- whatsapp groep. Om je o.a. van informatie te voorzien omtrent de activiteit. Indien geen whatsapp, dan krijg je deze info per mail. CKS + KS + deelnemers

3. Wettelijk verplicht

WatDoelGebruikt door
Naam + Adres Verhuurder van een locatie kan deze gegevens opvragen voor het vaststellen van o.a. de toeristenbelasting. (Alleen indien de verhuurder dit vraagt worden deze gegevens verstrekt) CKS + KS

4. Vitale belangen

WatDoelGebruikt door
Medicijngebruik + Dieet Om rekening mee te kunnen houden tijdens de activiteit CKS + KS
Noodtelefoonnummer Om in geval van (medische) nood contact te kunnen leggen CKS + KS

5. Taak van algemeen belang of openbaar gezag
Niet van toepassing

6. Gerechtvaardige belang
Niet van toepassing

Beeldmateriaal

Voor de promotie van haar activiteiten maakt Ichthus Zeilkampen gebruik van diverse (sociale) media. Hiervoor kunnen tijdens de activiteiten foto’s en of filmpjes gemaakt worden, waarop deelnemers herkenbaar zijn.

Goedkeuren of verwerpen van de privacyverklaring

Met het goedkeuren van deze AVG geeft de deelnemer toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals gemeld onder het kopje “1. Toestemming” in de privacyverklaring van Ichthus Zeilkampen. Daarnaast geeft de deelnemer toestemming voor het gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal op de sociale kanalen en flyers, welke tijdens de activiteiten zijn (op)genomen, ter promotie van de activiteiten van Ichthus Zeilkampen. Bij inschrijven voor een activiteit ga je automatisch akkoord met bovengenoemde punten.

N.B. Indien deze AVG wordt afgewezen zal de data die vermeld staat onder 1. Toestemming niet verwerkt worden. De overige data, zoals vermeld onder de andere kopjes wordt nog steeds verwerkt. Daarnaast zal er geen beeldmateriaal worden gebruikt op de (sociale) media waarop de deelnemer herkenbaar is.